Make’em – רשת חברתית לפרויקטים

Make’em (הייתה) חברת הזנק, סרטאפ, בתחום האדריכלות והבנייה. החברה שאפה ליצור מרחב משותף לפרויקטים, בו בעלי מקצוע יוכלו לתת פידבק ורעיונות לאנשים שבונים.

האתר נבנה בדרופל, בעזרת צוות תכנות שישב בהודו, אך מיכוון שאתר לא נשאר באוויר – נותר רק הסרטון.